Practice s2

How Can We Help You

Area Of Practice

Aile Hukuku

Toplumun çekirdek ve temel yapı taşlarından biri olan aile kurumunun evlilik akdi ile oluşması kadar bireylerin

Read More

Ceza Hukuku

Hukuk dünyası içerisinde suç olarak nitelendirilen davranış ve fiiller ile bu davranış ve fiillere uygulanması gereken

Read More

İdare ve Vergi Hukuku

Öztürk Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak, idarenin faaliyet ve örgütlenmesiyle ilgili normlar öngören, kamu hizmetlerinin hızlı

Read More

Miras Hukuku

Miras hukuku, gerçek kişinin ölümü veya gaipliği durumunda, bu kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edileceği

Read More

Bilişim Hukuku

Öztürk Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, bilişim alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile şirketlere ve gerçek

Read More

Tüketici Hukuku

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu gibi yeni

Read More
× Bizimle İletişime Geçin